Disclaimer

Websites  IDB4ict | DigiOffice | IDB Groep | seminar digitaal werken.

Dit is de disclaimer voor de websites IDB4ict | DigiOffice | IDB Groep | Seminar digitaal werken. De samenstelling van en het onderhoud aan www.idbgroep.nl, www.digioffice.nl, www.idb4ict.nl en www.seminardigitaalwerken.nl doen IDB Groep en zijn gelieerde ondernemingen zorgvuldig. Je kunt echter geen rechten ontlenen aan de informatie op deze sites, IDB Groep en zijn gelieerde ondernemingen staan niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Ook waarborgen IDB Groep en zijn gelieerde ondernemingen je niet dat de websites feilloos of onafgebroken zullen werken of te allen tijde vrij zullen zijn van virussen. Aansprakelijkheid voor deze zaken wijzen IDB Groep en zijn gelieerde ondernemingen van de hand.

Op www.idbgroep.nl, www.digioffice.nl, www.idb4ict.nl en www.seminardigitaalwerken.nl staan diverse links naar websites van derden. Ook hier aanvaarden IDB Groep en zijn gelieerde ondernemingen geen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid. Het gebruik van dergelijke links is daarmee voor eigen risico.

 

IDB Groep en zijn gelieerde ondernemingen zijn eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten en overige rechten met betrekking tot de websites en de daarop aangeboden informatie. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van IDB Groep en zijn gelieerde ondernemingen is het niet toegestaan informatie op deze sites te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen.

 

IDB Groep en zijn gelieerde ondernemingen behouden zich het recht voor alle aangeboden informatie zonder nadere aankondiging en te allen tijde te wijzigen. Het is raadzaam om de informatie te controleren. Neem bij twijfel contact met ons op.