Informatiebeveiliging, een verantwoordelijkheid van ons allemaal

We leven in een digitale, snelle wereld die steeds complexer wordt en waarbij informatiebeveiliging en privacybescherming volop in de belangstelling staan. Door samenwerking met (keten)partners en 24 x 7 beschikbaarheid van informatie krijgen organisaties een steeds grotere verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met de verwerking van vertrouwelijke gegevens en persoonsgevoelige informatie. Een bedrijf kan alleen succesvol zijn wanneer klanten, leveranciers en collega’s vertrouwen hebben in de organisatie.

De doelstelling van een informatiebeveiligingsbeleid is het implementeren en beheren van gecontroleerde toegang tot vertrouwelijke en persoonsgevoelige informatie om beveiligingsincidenten te voorkomen, de gevolgen van eventuele beveiligingsincidenten zoveel mogelijk te beperken en het leveren van veilige en betrouwbare producten en diensten.

Niels van der Steenhoven,
Directeur IDB4ict

(0)348 – 46 55 00
info@idb4ict.nl

IDB Groep – waar IDB4ict en DigiOffice onderdeel van zijn – vindt informatiebeveiliging en privacy belangrijk voor het realiseren van een duurzaam bedrijfssucces en het waarborgen van de bedrijfscontinuïteit. Daarom is er een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld dat past binnen het algemene beleid van IDB Groep en de actuele wet- en regelgeving. Het management is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren, handhaven en bewaken van het informatiebeveiligingsbeleid. Ook bepaalt zij welke risico’s (on)acceptabel zijn en welke eventuele gevolgen dit heeft voor de organisatie.

Onze Security Officer heeft met betrekking tot informatiebeveiliging een onafhankelijke positie binnen de organisatie. Hij speelt een belangrijke rol bij het ontwikkelen en uitvoeren van het informatiebeveiligingsbeleid en de richtlijnen voor IT-Governance. Ook adviseert hij gevraagd en ongevraagd de directie over het beleid en de status ten aanzien van de informatiebeveiliging. Daarnaast houdt de Security Officer toezicht op de toepassing en naleving van het informatiebeveiligingsbeleid, de actuele wet- en regelgeving en de externe communicatie.

IDB Groep is ISO/IEC 27001-gecertificeerd en voldoet aan de internationale eisen voor informatiebeveiliging. IDB Groep heeft de ambitie informatiebeveiliging structureel naar een hoog niveau te brengen en continue te verbeteren.

Security Awareness Workshop

Zorg voor bewustzijn

Door je medewerkers een Cyber Security Awareness workshop van IDB4ict aan te bieden, zijn ze op de hoogte van de laatste cyberdreigingen en creëer je bewustwording in hoe ze daar in hun dagelijkse werk op kunnen reageren.

 

  • Uitleg over antivirus bescherming, malware, ransomware, phishing, wachtwoorden, identiteiten en social engineering
  • Workshop van 1 dag
  • Max. 15 personen per training
  • Persoonlijke aandacht, aangepaste inhoud op aanvraag

Aantoonbare kennis en ervaring

ISO/IEC 27001-gecertificeerd

IDB Groep is ISO/IEC 27001-gecertificeerd en voldoet aan de internationale eisen voor informatiebeveiliging. IDB Groep heeft de ambitie informatiebeveiliging structureel naar een hoog niveau te brengen en continue te verbeteren.