Gert van de Bovenkamp

Beleidsmedewerker financiën en Interne organisatie NOA

“Onze leden vertrouwen erop dat wij er altijd en snel voor hen zijn. Aan die verwachtingen kunnen we dankzij de samenwerking met IDB4ict met een gerust hart voldoen.”